Χρήσιμες πληροφορίες

Πρώτες ενέργειες των συγγενών όταν επέλθει ο θάνατος

Οι συνθήκες που αφορούν τον τρόπο και τον τόπο που αποβιώνει ένας άνθρωπος, διαφοροποιούν και τις ενέργειες που θα χρειαστεί να κάνετε τη δεδομένη αυτή στιγμή.

Αν για παράδειγμα ο θάνατος επέλθει σε κάποιο νοσοκομείο, κλινική ή οίκο ευγηρίας, ο θεράπων Ιατρός του ιδρύματος θα πιστοποιήσει το θάνατο (θα εκδώσει το πιστοποιητικό θανάτου) συμπληρώνοντας τα στοιχεία του θάνοντος από την αστυνομική του ταυτότητα, την οποία και θα πρέπει να έχετε μαζί σας.

Σε περίπτωση που ο θάνατος επέλθει στο σπίτι από φυσικά αίτια, τότε ειδοποιείτε τον οικογενειακό σας γιατρό ο οποίος και θα πιστοποιήσει το θάνατο, πάλι με την ταυτότητα του θανόντος.

Στην περίπτωση όπου ο θάνατος επέλθει αιφνιδίως από άγνωστα αίτια, θα πρέπει να ενημερώσετε την αστυνομία, η οποία και θα διατάξει στη συνέχεια την διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, ώστε να διαπιστωθεί από τον Ιατροδικαστή η αιτία του θανάτου.

Σε κάθε περίπτωση από τις παραπάνω θα είναι χρήσιμο να επικοινωνήσετε και μαζί μας άμεσα , καθώς η συναισθηματική φόρτιση που θα έχετε εκείνη την ώρα, δεν αποτελεί πάντα καλό σύμβουλο των ενεργειών που θα πρέπει να κάνετε. Εμείς από την εμπειρία μας θα σας δώσουμε τις απαραίτητες κατευθύνσεις που θα χρειαστεί να ακολουθήσετε, για να αποφύγετε έτσι την όποια επιπλέον ταλαιπωρία.

Δήλωση του θανάτου στο Ληξιαρχείο

Η δήλωση του θανάτου στο αρμόδιο ληξιαρχείο γίνεται από εμάς και αφού έχουμε:

1) Το πιστοποιητικό θανάτου

2) Την αστυνομική ταυτότητα του θανόντος

3) Το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ του θανόντος

4) Ορισμένες επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το επάγγελμα, την οικογενειακή κατάσταση του θανόντος, τη μόνιμη κατοικία του κλπ.

Έχοντας τα παραπάνω θα σας δώσουμε τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου που θα χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια στον ανάλογο ασφαλιστικό φορέα, την εφορία και όπου άλλου χρειαστείτε.

Ρουχισμός θανόντος

Μαζί με το πιστοποιητικό θανάτου, την ταυτότητα του θανόντος και τις παραπάνω πληροφορίες, θα χρειαστεί να μας παραδώσετε και την τελευταία ενδυμασία του θανόντος. Προτιμήστε κατά βάση τα βαμβακερά και όχι βαριά ρούχα (πχ. πουλόβερ) ή συνθετικά, τα οποία δεν διευκολύνουν την αποσύνθεση της σορού.

Δικαιολογητικά είσπραξης εξόδων κηδείας από διάφορα ασφαλιστικά ταμεία

Θα βρείτε τα δικαιολογητικά ή/και τις διαδικασίες που χρειάζονται για την είσπραξη εξόδων κηδείας, από το ταμείο που σας αναλογεί.

Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας ΙΚΑ

Δικαιολογητικά (Μη συνταξιούχος):

 1. Τιμολόγιο γραφείου τελετών
  α. Απόδειξη εκκλησίας
  β. Απόδειξη κοιμητηρίων δήμου
 2. Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακήςκατάστασης
 4. Βιβλιάριο ασθενείας
 5. Πλησιέστερων συγγενών
 6. Φωτοτυπία το πρώτο φύλλο βιβλιαρίου τραπέζης IBAN 1ο όνομα δικαιούχου τιμολογίου
 7. Όλα τα παραπάνω έγγραφα

Δικαιολογητικά (Συνταξιούχος):

 1. Τιμολόγιο γραφείου τελετών
  α. Απόδειξη εκκλησίας
  β. Απόδειξη κοιμητηρίων δήμου
  γ. Απόδειξη σωματείου
 2. Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
 3. Βεβαίωση αποδοχών τριμήνου
 4. Βιβλιάριο ασθενείας
 5. Πλησιέστερων συγγενών
 6. Φωτοτυπία το πρώτο φύλλο βιβλιαρίου τραπέζης IBAN 1ο όνομα δικαιούχου τιμολογίου
 7. Φωτοτυπία το πρώτο φύλλο βιβλιαρίου τραπέζης IBAN θανόντος (συντάξεως)
 8. Όλα τα παραπάνω έγγραφα
Δικαιολογητικά & διαδικασίες εξόδων κηδείας ΟΓΑ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας:

 1. Τιμολόγιο γραφείου τελετών
  α. Απόδειξη εκκλησίας
  β. Απόδειξη κοιμητηρίων δήμου
 2. Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
 3. Βιβλιάριο ασθενείας
 4. Πλησιέστερων συγγενών
 5. Φωτοτυπία το πρώτο φύλλο βιβλιαρίου τραπέζης IBAN 1ο όνομα δικαιούχου τιμολογίου
 6. Όλα τα παραπάνω έγγραφα


Δικαιούχοι της παροχής:

 • Τα έξοδα κηδείας των θανόντων συνταξιούχων και ασφαλισμένων του ΟΓΑ καταβάλλονται στο σύζυγο ή στη σύζυγο που ζει, πλην της περιπτώσεως που βρισκόταν σε μακροχρόνια διάσταση. Ο επιζών σύζυγος, (πλην της προαναφερόμενης εξαίρεσης), είναι δικαιούχος της παροχής και η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο, (σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις) ακόμα και αν το τιμολόγιο δεν έχει εκδοθεί στο όνομά του.
 • Στην περίπτωση που το τιμολόγιο έχει εκδοθεί στο όνομα άλλου προσώπου, πχ τέκνου, η αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που κατέβαλε τη δαπάνη, στην οποία θα δηλώνει ότι, το αναγραφόμενο στο τιμολόγιο ποσό καταβλήθηκε για λογαριασμό του επιζώντος συζύγου, στον οποίο αποδέχεται να αποδοθούν τα έξοδα κηδείας. Ο δε τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλωθεί για την πίστωση του ποσού, θα πρέπει να φέρει και το όνομα του επιζώντα συζύγου.
 • Στο επιμεληθέντα τα της κηδείας καταβάλλονται, μόνο εφόσον ο ή η σύζυγος δεν ζει.

Επισημάνσεις:

 • Όσον αφορά στο ύψος της παροχής, θα καταβάλλεται το αναγραφόμενο στο τιμολόγιο ποσό και μέχρι του ποσού των 800 ευρώ. Αν από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά προκύψει ότι η πραγματική δαπάνη υπολείπεται του ποσού των 800 ευρώ, θα καταβάλλεται, το πραγματικό ποσό της δαπάνης.
 • Απαραίτητα, το τιμολόγιο/διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών θα φέρει την ένδειξη “ΕΞΟΦΛΗΘΗ”. - Αιτήσεις που υποβάλλονται και δεν είναι σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, θα επιστρέφονται στον Ανταποκριτή για συμπλήρωση.
 • Δεν απαιτείται πλέον η βεβαίωση τέλεσης κηδείας από τον εφημέριο.
 • Σε περίπτωση αποτέφρωσης της σορού θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση της σχετικής δαπάνης.
 • Επίσης, καταβάλλονται έξοδα κηδείας στις περιπτώσεις που η ταφή πραγματοποιείται σε άλλο κράτος, εφόσον προσκομισθούν, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, η ληξιαρχική πράξη θανάτου και το τιμολόγιο της δαπάνης, νομίμως μεταφρασμένα.
 • Έξοδα κηδείας δεν χορηγούνται σε περίπτωση θανάτου προστατευόμενων μελών οικογένειας.
Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας ΟΑΕΕ

Ο Ο.Α.Ε.Ε. καταβάλλει έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.

α) Σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου ο Ο.Α.Ε.Ε. καταβάλλει εφάπαξ για έξοδα κηδείας το ποσό των 1.200,00 €.

Τα έξοδα κηδείας καταβάλλονται ανεξάρτητα από την ασφαλιστική ενημερότητα του ασφαλισμένου εφόσον:

1. Ο θάνατος επήλθε μετά την εγγραφή στα Μητρώα του Οργανισμού.

2. Ήταν ασφαλισμένος κατά το χρόνο του θανάτου του ή δεν είχε περάσει χρόνος από τη διακοπή άσκησης του επαγγέλματος.

β) Επίσης, σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, ο Ο.Α.Ε.Ε. καταβάλλει εφάπαξ ποσό για έξοδα κηδείας, το οποίο ορίζεται σε 762,00€ (αντιστοιχεί στο 5πλάσιο της εισφοράς του κλάδου σύνταξης της ΠΟ1 ασφαλιστικής κατηγορίας κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το ισχύον ποσό).


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 1. Τιμολόγιο γραφείου τελετών
  α. Απόδειξη εκκλησίας
  β. Απόδειξη κοιμητηρίων δήμου
  γ. Απόδειξη σωματείου
 2. Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
 3. Βιβλιάριο ασθενείας και ΑΜΚΑ του θανόντα
 4. Φωτοτυπία το πρώτο φύλλο βιβλιαρίου τραπέζης IBAN 1ο όνομα δικαιούχου τιμολογίου
 5. Πλησιέστερων συγγενών
 6. Φωτοτυπία ταυτότητας δικαιούχου τιμολογίου, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ
 7. Όλα τα παραπάνω έγγραφα

Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας Δημοσίου ΟΠΑΔ

Για τους ασφαλισμένους του Τομέα Δημοσίων Υπαλλήλων ΟΠΑΔ και τους ασφαλισμένους του Τομέα Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων ΤΥΔΚΥ, η διακοπή της σύνταξης γίνεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.


Δικαιολογητικά για έξοδα κηδείας:

 1. Βιβλιάριο θανόντος
 2. Δύο ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
 3. Τιμολόγιο γραφείου τελετών
  α. Απόδειξη εκκλησίας
  β. Απόδειξη κοιμητηρίων δήμου
  γ. Απόδειξη σωματείου
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας δικαιούχου
 5. Υπεύθυνη δήλωση  του  δικαιούχου ότι  επιμελήθηκε τα έξοδα κηδείας του  θανόντος και ότι δε θα πάρει έξοδα από άλλο φορέα
 6. Ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης για τους  συνταξιούχους
 7. Αποδεικτικό ΑΦΜ δικαιούχου
 8. Πιστοποιητικό διαγραφής από το γενικό λογιστήριο του κράτους αν ήταν συνταξιούχος ή από την υπηρεσία του αν ήταν εν ενεργεία
 9. Φωτοτυπία το πρώτο φύλλο βιβλιαρίου τραπέζης IBAN 1o όνομα δικαιούχου τιμολογίου.
Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας ΤΑΠ-ΟΤΕ ΟΣΕ (ΠΛΕΟΝ ΤΑΥΤΕΚΩ)

Αίτηση, από τον επιμεληθέντα την κηδεία. Στην αίτηση, πρέπει να αναφέρει (αν υπάρχει) τη συγγένεια του με το θανόντα, τα έξοδα της κηδείας και να ζητά τη διαγραφή του θανόντα από την ασφάλιση του Τομέα.

 • Βιβλιάριο ασθένειας του θανόντος
 • Δύο (2) ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
 • Τιμολόγιο του γραφείου τελετών (πρωτότυπο)
 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι «ο αιτών δεν δικαιούται να εισπράξει τα έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα». Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση του δεύτερου φορέα ώστε να δικαιωθεί της διαφοράς.
 • Σε περίπτωση που ο θανών ήταν συνταξιούχος του ΟΣΕ και έπαιρνε σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο πρέπει να υποβληθεί και το ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξης.
Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας ΗΛΠΑΠ (ΠΛΕΟΝ ΤΑΥΤΕΚΩ)

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου χορηγούνται στην/στο σύζυγο και τα παιδιά τους, και εάν δεν υπάρχουν στους γονείς του ή τα ανήλικα αδέρφια του, εφόσον όλοι οι ανωτέρω είναι έμμεσα ασφαλισμένοι στο Τομέα τρεις μηνιαίους μισθούς (για όσους πεθάνουν πριν συμπληρώσουν δέκα χρόνια υπηρεσίας στους ΗΛΠΑΠ) ή τέσσερις μηνιαίους μισθούς (για όσους έχουν πάνω από δέκα χρόνια υπηρεσίας στους ΗΛΠΑΠ). Επίσης χορηγείται το ποσό που αντιστοιχεί σε ένα ακαθάριστο μηνιαίο μισθό για τα έξοδα κηδείας.


Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του/της συζύγου
 • Βιβλιάριο ασθενείας και συνταγολόγιο του αποβιώσαντος
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο.
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του αιτούντος, του τελευταίου οικονομικού έτους (επικυρωμένο αντίγραφο)
 • Βεβαίωση από το Πρωτοδικείο ότι δεν έχει κατατεθεί διαθήκη (πρωτότυπο ή επικυρωμένο)
Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας ΗΣΑΠ (ΠΛΕΟΝ ΤΑΥΤΕΚΩ)

Σε περίπτωση θανάτου εργαζομένου χορηγούνται στην/στο σύζυγο και τα παιδιά του, και εάν δεν υπάρχουν στους γονείς του, εφόσον όλοι οι ανωτέρω είναι έμμεσα ασφαλισμένοι στο Τομέα τρεις μηνιαίους μισθούς (για όσους πεθάνουν πριν συμπληρώσουν δέκα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στους ΗΣΑΠ και ίδιο χρόνο ασφάλισης στον Τομέα) ή τέσσερις μηνιαίους μισθούς (για όσους έχουν πάνω από δέκα χρόνια υπηρεσίας και ίδιο χρόνο ασφάλισης στον Τομέα). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συγγενείς με τις παραπάνω προϋποθέσεις, καταβάλλονται έξοδα κηδείας σύμφωνα με την κατάθεση των παραστατικών στοιχείων και σε ύψος που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.

Επίσης έξοδα κηδείας καταβάλλονται στον άμεσα ασφαλισμένο σε περίπτωση θανάτου έμμεσου ασφαλισμένου καθώς και στην περίπτωση θανάτου συζύγου συνταξιούχου που ανέρχονται στο ύψος των ¾ του ποσού που αναλογεί στις αποδοχές Τμηματάρχη Α με 35 χρόνια προϋπηρεσία.


Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση, από τον επιμεληθέντα την κηδεία. Στην αίτηση, πρέπει να αναφέρει (αν υπάρχει) τη συγγένεια του με τον θανόντα, τα έξοδα της κηδείας και θα θα ζητά και τη διαγραφή του θανόντα από την ασφάλιση του Τομέα.
 • Βιβλιάριο ασθένειας του θανόντος
 • Δύο (2) ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
 • Τιμολόγιο του γραφείου τελετών (πρωτότυπό)
 • Δήλωση με τον τύπο του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι «ο αιτών δεν δικαιούται να εισπράξει τα έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα». Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση του δεύτερου φορέα ώστε να δικαιωθεί της διαφοράς.
Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας ΔΑΠ ΔΕΗ (ΠΛΕΟΝ ΤΑΥΤΕΚΩ)

Χορηγούνται στον επιμεληθέντα την κηδεία του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου της Επιχείρησης. Το ύψος τους είναι το διπλάσιο του μισθού ή της κύριας σύνταξης του θανόντα με όριο το διπλάσιο του βασικού μισθού του 7ου μ.κ. Για τα έμμεσα μέλη τα παραπάνω ποσά περιορίζονται στο μισό.

 • Αίτηση παροχής σε χρήμα (η αίτηση συμπληρώνεται στην υπηρεσία)
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Τιμολόγιο Γραφείου Τελετών (πρωτότυπο)
Δικαιολογητικά υγειονομικών υπαλλήλων ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΑΥ)

Καταβάλλονται στον επιζώντα σύζυγο και ελλείψει συζύγου σ’ αυτόν που τα κατέβαλλε.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση

2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

3. Τιμολόγιο γραφείου τελετών (πρωτότυπο και στην περίπτωση που έχει κατατεθεί σε άλλο φορέα επικυρωμένο αντίγραφο)

4. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου με το εξής κείμενο « δηλώνω ότι δεν έλαβα ούτε δικαιούμαι εξόδων κηδείας για τον θανόντα/θανούσα……………………………………………………… από κανένα άλλο φορέα πλην του …………………... και του Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Υγειονομικών

5. Όταν υπάρχει κι άλλος φορέας ασφάλισης – συνταξιοδότησης χρειάζεται βεβαίωση για το ποσό που τους καταβλήθηκε ή θα τους καταβληθεί ή ότι δεν δικαιούνται καθώς και την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούνται και από άλλη πηγή.

6. Αν ο θανών ήταν εν ενεργεία ασφαλισμένος εκτός από τα παραπάνω χρειάζονται και : α) το ασφαλιστικό βιβλιάριο κλάδου σύνταξης του αποβιώσαντος β) αποδεικτικά ασκήσεως επαγγέλματος από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης μέχρι το θάνατο (όπως περιγράφονται στα δικαιολογητικά γήρατος- δεν χρειάζονται πριν το 1979).

7. Τα βιβλιάρια ασθενείας του αποβιώσαντος.

8. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου καταθέσεων με τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ (όποιας Τράπεζας επιθυμεί ο δικαιούχος).

9. Το έντυπο αίτηση - δήλωση για εκκαθάριση ασφαλιστικού λογαριασμού (για εν ενεργεία ασφαλισμένο).


ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το Ταμείο, ώστε να πραγματοποιείται έγκαιρα η μεταβολή (διακοπή σύνταξης κ.λπ.).

Έξοδα κηδείας Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ΝΑΤ

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του ΚΝ 792/78 και την υπ΄αριθμ. 5411.1/72/29-9-0 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1453 Β) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 2575/98, στους επιμεληθέντες της κηδείας θανόντος συνταξιούχου ναυτικού καταβάλλονται έξοδα κηδείας 613 ΕΥΡΩ από 30/12/2005. Προκειμένου να καταβληθεί το ποσό αυτό στους δικαιούχους κατατίθεται σχετική αίτηση εντός ενός έτους από το θάνατο του συνταξιούχου, με τα σχετικά δικαιολογητικά στο τμήμα Μητρώου και Μεταβολών Συνταξιούχων της Διεύθυνσης Παροχών.


Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας ΝΑΤ:

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 2. Τιμολόγιο γραφείου τελετών
  α. Απόδειξη εκκλησίας
  β. Απόδειξη κοιμητηρίων δήμου
 3. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι επιμελήθηκε τα έξοδα κηδείας του θανόντος και ότι δε θα πάρει έξοδα από άλλο φορέα
 4. Φωτοτυπία το πρώτο φύλλο βιβλιαρίου τραπέζης IBAN 1ο όνομα δικαιούχου τιμολογίου
Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας Ταμείου Ασφάλισης Νομικών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Α.Ν. 189/67 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.730/77 του Τομέα Ασφάλισης Νομικών χορηγεί έξοδα κηδείας σε συνταξιούχους του Τομέα Ασφάλισης Νομικών αποκλειστικά.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Αίτηση δικαιούχου
 • Εξοφλημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών (στο όνομα του δικαιούχου)
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 εκείνου που πλήρωσε τα έξοδα κηδείας στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται: « δεν έλαβα ούτε δικαιούμαι να λάβω έξοδα κηδείας από άλλη πηγή».
 • Σε περίπτωση που ο αιτών έλαβε έξοδα κηδείας από άλλη πηγή θα αναγράφει την πηγή και το ποσό εξόδων κηδείας που έλαβε και θα υποβάλει σχετική βεβαίωση.
 • Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου κατάθεσης σε οποιαδήποτε Τράπεζα όπου αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού, απαραίτητος για την κατάθεση του ποσού.
Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας Ταμείου Συμβολαιογράφων

Για έξοδα κηδείας οι Τομείς Συμβολαιογράφων αποδίδουν ποσό ίσο με το πενταπλάσιο του μερίσματος.


Δικαιούχοι:

 1. Οι «εν ενεργεία» άμεσα ασφαλισμένοι και τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό από τους Τομείς Συμβολαιογράφων.
 2. Αν ο άμεσα ασφαλισμένος συνταξιούχος είναι εν ζωή λαμβάνει ολόκληρο το ποσό από τους Τομείς Συμβολαιογράφων για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη.
 3. Αν απεβίωσε ο άμεσα ασφαλισμένος συνταξιούχος οι αιτούντες δικαιούνται να εισπράξουν και από τους Τομείς Νομικών (το μεγαλύτερο μέρος του ποσού) και από τους Τομείς Συμβολαιογράφων.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (του προσώπου που πλήρωσε τα έξοδα κηδείας).
 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα εισπραχθούν χρήματα για έξοδα κηδείας από άλλο Ταμείο, πλην των Τομέων Νομικών (στην περίπτωση βέβαια 3 που δικαιούται από τους εν λόγω Τομείς).
Έξοδα κηδείας ΤΣΜΕΔΕ

Το Ταμείο χορηγεί έξοδα κηδείας στους άμεσα ασφαλισμένους και συνταξιούχους του, ποσό ίσο με 2 μηνιαίες συντάξεις (πλήρη των 35 ετών).

Το μισό του παραπάνω ποσού καταβάλλεται για τα συνταξιοδοτούμενα μέλη οικογενείας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου. Τα έξοδα κηδείας χορηγούνται με την προϋπόθεση ότι δεν θα τα δικαιούται από άλλο φορέα, διαφορετικά καταβάλλεται η τυχόν προκύπτουσα διαφορά.

Τέλος χορηγούμε συντάξεις βάσει της νομοθεσίας περί διαδοχικής ασφάλισης, Κανονισμού ΕΟΚ και διμερών συμβάσεων.

Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας ΕΔΟΕΑΠ (ΕΣΗΕΑ)

Ο Οργανισμός χορηγεί βοήθημα κηδείας ύψους 1.500€ για τα άμεσα μέλη και 1.100€ για τα έμμεσα μέλη. Δικαιούχος είναι αυτός στον οποίο έχει εκδοθεί το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών από το γραφείο τελετών.


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Πρωτότυπο Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών από το γραφείο τελετών
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης του δικαιούχου του βοηθήματος
Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου ΤΑΙΣΥΤ

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του νέου Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΦΕΚ 1184/17-06-09), ισχύουν τα παρακάτω:

Σε περίπτωση θανάτου του άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ή προστατευόμενου μέλους αυτών, καταβάλλονται έξοδα κηδείας στον επιμεληθέντα της κηδείας του θανόντα.


Για την έγκριση και καταβολή της δαπάνης απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών:

1. Αίτηση στο όνομα του επιμεληθέντος την κηδεία.

2. Τα βιβλιάρια ασθενείας του θανόντος

3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

4. Πρωτότυπο τιμολόγιο του Γραφείου Τελετών

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο επιμεληθείς της κηδείας δεν δικαιούται να εισπράξει έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα για τον θανόντα ασφαλισμένο.

H Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν τα καταθέσει το άτομο που επιμελήθηκε τα έξοδα κηδείας.


Τα έξοδα κηδείας ορίζονται ως εξής:

α) Για άμεσα ασφαλισμένο καταβάλλεται ποσό ίσο με το ανώτατο όριο των συντάξιμων αποδοχών που ορίζονται από διατάξεις των Καταστατικών των οικείων Τομέων Σύνταξης του Ταμείου, καθώς και τις γενικής ισχύος διατάξεις, προσαυξημένο κατά 100%.

β) Για έμμεσα ασφαλισμένο καταβάλλεται το μισό του ποσού που ορίζεται για τους άμεσα ασφαλισμένους.


 • Funeral Home Patsalas