Επικοινωνία

Γραφείο Τελετών Πατσάλας

Ταβάκη 24
57 001 Θεσσαλονίκη - Θέρμη
Τηλέφωνο: 2313 055.700
Κινητό τηλέφωνο: 6943 610.004

vpatsalas@gmail.com

www.vrisko.gr/grafeioteletwn-patsalas  • Funeral Home Patsalas